Tänään 23.03.2023 koittaa historiallinen hetki, kun skorpionin merkkiä hallitseva Pluto vaihtaa pitkästä aikaa merkkiä ja siirtyy kauriista vesimiehen puolelle. Ja vaihdos on historiallinen, todellakin. Plutolla on elliptinen kiertorata, eli sen kulkunopeus tai viipyminen yhdessä astrologisessa merkissä vaihtelee 12 ja 30 vuoden välillä ja näin ollen sen kokonaiskierron pituudeksi saadaan noin 248-249 vuotta. Pluton syklit ovat siis hyvin hyvin pitkiä ja hitaita. Kauriin merkissä Pluto ehti vaikuttaa viimeiset 15 vuotta, vuodesta 2008 lähtien. Ja nyt kaikki kauriit voivat miettiä, mitä nämä 15 vuotta toivat tai muuttivat myös omassa elämässä. Pluton liikkeet vaikuttavat erityisesti kollektiivisesti, mutta jos se osuu omalla kartalla tärkeisiin kohtiin, on vaikutus myös henkilökohtainen, pitkäkestoinen ja syvä. Ihmiselämää ajatellen, Pluton vierailu ja vaikutus per merkki on joka tapauksessa varsin ainutkertainen ja voimakas. Ja jotta tämä kyseisen planeetan etenemishitaus ja tilanteen historiallisuus tulee vieläkin selvemmin alleviivattua, mainitaan vielä se, että viimeksi Pluto on ollut vesimiehen merkisssä vuosina 1777-1798.

Pluto on kooltaan pienin planeetta, mutta astrologiassa sen merkitys on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen. Pluto on symbolisilta voimiltaan intensiivisin ja voimakkain. Plutoon liitetään elämän suuret muutokset, voimakkaat kokemukset, ääri-ilmiöt, uusiutuminen, syntymä ja kuolema, kriisit, pelot, valtataistelut, syvyys ja juuri syvien asioiden psykologinen muutos. Pluto "pakottaa" kohtaamaan pimeyden ja nostaa sen valoon. Pluto joko tuhoaa tai vahvistaa, se riisuu paljaaksi. Sen vaikutus on hyvin intensiivistä, suoraa ja puhdistavaa ja ennen kaikkea ehdotonta. Sen energia ei "kysele" sopiiko tai oletko valmis, vaan välttämätön prosessi käynnistyy ja tapahtuu silloin kun on sen aika. 

Ja nyt jos tämä kaikki valtava voima yhdistetään Uranus-energiaan ja vesimiehen merkkiin, mitä siitä saadaan? No, ensimmäisenä tulee mieleen sana vallankumous... ja se olikin hyvin olennainen tapahtuma historiassa edellisenä Pluton vesimiesaikana, Ranskan suuri vallankumous vuonna 1789, vapaus, veljeys ja tasa-arvo, ne kuuluisat vesimiehen aatteet. Jos miettii tämän hetken maailmaa, ilmassa on paljon samanlaista tyytymättömyyttä ja kahtiajakoa, ja nämä teemat ja kuohunta vallanpitäjiä vastaan näkyvät myös nyky-Ranskassa, taas kerran.

Vesimieheen ja sitä hallitsevaan Uranus-energiaan kuuluu myös muutos ja uudistus. Se on  edistyksellistä, kapinallista ja ravistelevaa. Se pitää huolen, ettei ihmiset ja asiat jämähdä liian pitkäksi aikaa paikoilleen. Vesimiehen tehtävä on uudistaa, kehittää ja parantaa maailmaa, herättää ajattelua ja avartaa tietoisuutta sekä palvella ihmisryhmiä ja tulevaisuutta luomalla uutta ja samalla varmistaa, että tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat. Nyt Pluton merkkivaihdoksen myötä nämä teemat saavat luonnollisesti vahvistusta, syvyyttä, mutta myös läpivalaisua, ja on mahdollista, että tämä Pluton ja Uranus-teemojen liitto lisää josain määrin fanaattisuutta, itsepäisyyttä ja arvaamattomuutta. Yhdistelmä on kuitenkin helposti leimahtava ja siinä mielessä myös riskit ovat olemassa. On joka tapauksessa selvää, että jotain nyt muuttuu ja uudistuu isosti ja vaikutukset ulottuvat koko ihmiskuntaan. Onhan vesimies ihmisryhmien ja tulevaisuuden merkki, johon liittyy paljon positiivisia arvoja kuten vapaus, objektiivisuus ja oikea rehellinen epäitsekäs yhteistyö yhteisen hyvän eteen. 

Pluto siirtyy vesimieheen vaiheittain ja nyt tänä keväänä 23.03-11.06.23 on vuorossa ensimmäinen aalto. Pysyvämpi siirtymä tapahtuu vuoden 2024 tammikuussa ja Pluton matka vesimiehessä jatkuu aina vuoteen 2044 asti. Jäämme siis mielenkiinnolla seuraamaan mitä kaikkea tämä aika tuo mukanaan ja kuinka pitkälle ja millä tavalla parempaa maailmaa nyt aletaan luomaan. Matkalla saamme ehkä muutaman totuuden kohdata ja toivottavasti myös moni ihmiskunnan epäkohta, valheellisuus tai vääryys nostetaan esiin ja pikkuhiljaa pimeydestä valoon, niin kuin se Pluton ja vesimiehen symboliikan mukaisesti voisi tapahtua.

Omalta syntymäkartalta kannattaa tarkistaa mitä löytyy vesimiehen merkistä ja mihin huoneeseen tämä Pluton merkkivaihdos eniten vaikuttaa. Tämä alue saa kokea syväluotaavan kehityksen ja muutosprosessin seuraavaksi 20 vuodeksi. Vesimiehille aika on luonnollisesti tärkeä ihan henkilökohtaisesti. 


Kommentit

Suositut tekstit